1. Uzupełnij .

a)nazwa kwasu: KWAS SOLNY
wzór sumaryczny - ...........
liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu- ...........
Wartościowość reszty kwasowej-..............
Łączna liczba atomów w cząsteczce- 2

b) Wzór wodorotlenku - Ca(OH)2
Nazwa wodorotlenku- ................
Liczba grup OH w cząsteczce .............
Wartościowość metalu-................

c) Nazwa wodorotlenku- Wodorotlenek potasu
Wzór wodorotlenku-...............
Liczba grup OH w cząsteczce-...........
Wartościowość metalu-............

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:55:36+01:00
A)nazwa kwasu: KWAS SOLNY
wzór sumaryczny - HCL
liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu- 1
Wartościowość reszty kwasowej-I
Łączna liczba atomów w cząsteczce- 2

b) Wzór wodorotlenku - Ca(OH)2
Nazwa wodorotlenku- wodorotlenek wapnia
Liczba grup OH w cząsteczce 2
Wartościowość metalu-II

c) Nazwa wodorotlenku- Wodorotlenek potasu
Wzór wodorotlenku- KOH
Liczba grup OH w cząsteczce-1
Wartościowość metalu-I
2010-02-24T16:56:51+01:00
A) HCl
1
I

b) wodorotlenek wapnia
2
II

c)KOH
1
I
2010-02-24T18:55:16+01:00
A)nazwa kwasu: KWAS SOLNY
wzór sumaryczny - HCL
liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu- 1
Wartościowość reszty kwasowej-I
Łączna liczba atomów w cząsteczce- 2

b) Wzór wodorotlenku - Ca(OH)2
Nazwa wodorotlenku- wodorotlenek wapnia
Liczba grup OH w cząsteczce 2
Wartościowość metalu-II

c) Nazwa wodorotlenku- Wodorotlenek potasu
Wzór wodorotlenku- KOH
Liczba grup OH w cząsteczce-1
Wartościowość metalu-I