Zad. 1, str. 177 - ŚWIAT FIZYKI

1. Wykres (rys. 4.25) przedstawia zależność v(t) w pewnym ruchu.

a) Ustal, czy był to ruch jednostajnie przyspieszony. Uzasadnij odpowiedź.
b) Odczytaj z wykresu, o ile wzrastała szybkość ciała w 10 sekundach
c) Jeśli znasz przyrost szybkości w 10 sekundach, oblicz, o ile wzrastała szybkość w ciągu 1 sekundy.

Z góry dziękuję. ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:55:42+01:00
A- jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
b-20m/s
c- w ciagu 1 s szybkosc wzrosła o 2m/s
153 4 153