Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:21:42+01:00
1)W 1808 roku Austria zawiązała piątą koalicję antyfrancuską. Pod dowództwem arcyksięcia Ferdynanda d'Este na terytorium Księstwa Warszawskiego wkroczyła 32000 armia i kierowała się w stronę Warszawy. Księstwo było bronione 18000 żołnierzy pod dowództwem księcia Poniatowskiego. W 1809 roku pod Raszynem dwukrotnie słabsze oddziały polskie uderzyły wojska austriackie. Dzięki waleczności Polaków siły arcyksięcia zostały powstrzymane, ale bitwy nie rozstrzygnięto. Książę Poniatowski poddał Warszawę i przeszedł wraz z wojskiem na prawy brzeg rzeki, potem wkroczył na Galicję.
Oddziały polskie zaczęły wyzwalać ziemie zaboru ausriackiego. Na oswobodzone tereny wprowadzano polską administrację. Car Aleksander I wysłał na pomoc Księstwu Warszawskiemu korpus wojskowy. Jednak jego rzeczywistym zadaniem było powstrzymanie Polaków.

2)Stosunek Napoleona do Polski nie uległ zmianom. Samodzielne państwo polskie nie zostało utworzone, gdyż Napoleonowi zależało na sojuszu z Rosją.