Kulkę stalową o masie 10 g puszczono swobodnie z wysokości 50m. Zakładając brak oporów powietrza, wyznacz wartość prędkości kulki w 1,2,3 sekundzie od początku ruchu. Jaką drogę przebędzie kulka w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu? Dlaczego w powietrzu kulka osiągnie mniejszą prędkość? Przyjmij g=10m/s²

1

Odpowiedzi

2010-02-24T17:03:43+01:00
Dane:
m=10g
h=50m
t=1,2,3s
g=10m/s²
Szukane:
V=?

Rozw.:
V=g*t
V=10m/s²*1s
V=10m/s

V=10m/s²*2s
V=2m/s

Osiągnie mniejszą prędkość, gdyż nie działa na nią siła oporu