Warstwa ozonowa w stratosferze w ostatnich latach uległa znacznemu rozrzedzeniu. Głównym powodem tego zjawiska jest emisja do atmosfery :
A} tlenku azotu
B}freonu
C}ozonu
D}siarkowodoru


Recykling jest to termin oznaczający :
A) krązenie materii w przyrodzie
B)zagospodarowanie gruntów uprzednio zdewastowanych
C)biologiczne oczyszczanie ścieków
D)powtórne wykożystanie surowców


PROSZE O ODPOWIEDZI ;]

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:02:21+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T17:03:56+01:00
2010-02-24T17:08:03+01:00