Bielą się pola, oj bielą,

Zasnęły krzewy i zioła

Pod miękką śniegu pościelą...

Biała pustynia dokoła. -Gdzie była łączka zielona,

Gdzie gaj rozkoszny brzozowy,

Drzew obnażone ramiona

Sterczą spod zaspy śniegowej.Opadła weselna szata,

Zniknęły wiosenne czary,

Wiatr gałązkami pomiata,

Zgrzytają suche konary.Tylko świerk zawsze ponury,

W tym samym żałobnym stroju,

Wśród obumarłej natury

Modli się pełen spokoju.Więc drzewa obdarte z liści

Na jego ciemną koronę

Patrzą się okiem zawiści,

Głowami trzęsą zdziwione...Próżno głowami nie trzęście,

Wy nagie, bezlistne gaje!

Przemija rozkosz i szczęście,

Boleść niezmienną zostaje.

trzeba określić liczbę strof,l.wersów w strofie,rodzaj rymów,układ rymów,rytm,długość wyrazów w wersie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:08:35+01:00
Strofy - 6
l wersów - 4
rymy - żeńskie dokładne
układ rymów - A B A B
rytm - nie wiem
długość wyrazów - 8 zgłosek w każdym wersie