Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b) Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:09:22+01:00
A) x razy (x-3):2
odp na b) 30 razy 27=810 810 podzielić przez 2 =405