Odpowiedzi

2009-10-17T16:28:45+02:00
Zasada zachowania energii
mgh+mv₀²/2=mv²/2
v²=2gh+v₀²
v=√2gh+v₀²
v≈7,5m/s
h=gt²/2 droga przebyta w kierunku pionowym
t²=2h/g
t=√2h/g
t≈0,6s
z=v₀t
z=4m/s×0,6s
z=2,4m