Odpowiedzi

2010-02-25T13:12:01+01:00
Dane:
m = 10 g = 0,01 kg
V₁ = 600 [m/s]
V₂ = 400 [m/s]
Rozw.;
Praca podczas przebicie drzewa jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli
W = ΔEk
W = Ek₁ - Ek₂
W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2
W = m × (V₁²-V₂²) /2 = 0,01 kg [(600 [m/s])² - (400 [m/s])²] / 2 =
= 1000 J
W = Q = 1000 J