1. napisz, kto i kiedy odsunął od władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego.
2.napisz , czy któres z plemion germanskich bytowało na ziemiach przyszłego panstwa polskiego. Podaj przykład zachowanych śladów tyj bytnosci- nazwy miejscowosci oraz obiektów.
3.podaj określenie, ktorego Rzymianie używali w stosunku do ludów mieszkajacych poza granicami ich państwa. Czy Grecy, od których Rzymianie zapozyczyli to okreslenie, tak samo je rozumieli?
4. podaj nazwy panstw starozytnyc, które kiedykolwiek w całosci lub czesciowo znajdywały sie na terenach panstwa Arabów.
5.napisz, kosztem których państw europejskich wówczas istniejacych Arabowie powiekszyli swoje państwo
6. napisz, czy islam wpłynął na powstanie i rozwój terytorialnypaństwa arabów, a jeśli tak, to w jaki sposób.
7.podaj przykłady osiągnięc cywilizacji roznych kultur, których znajomosc Europa zawdziecza Arabom.
8. obszar, który Cesastwo Niemieckie utraciło w 1 polowie XI wieku . napisz, na czyją rzecz, kiedy i w jakich okolicznosciach
9. napisz, na terenach jakich wówczas istniejacych państw rozwineło sie osadnictwo słowiańskie
10. napisz , kiedy i w dorzeczach jakich rzek początkowo osiedlili sie Słowianie
11.Napisz, na terenach której Słowiańszczyzny powstało pastwo polskie


za kazdy zrobiony punkt bede wdzieczna

2

Odpowiedzi

2010-02-24T17:11:08+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T18:38:31+01:00