1. Podaj hetmana polskiego, jego przeciwnika (kraj) i miejsce bitwy w roku 1621

2.sporządż kalendarium powstania Chmielnickiego według następującego wzoru:
- rok/ bitwa/ ugoda

3. Wyobraź sobie, że jesteś ważnym urzędnikiem koronnym i polecono ci napisać akt ugody w Hadziaczu. Jak powinna brzmieć treść aktu ugody biorąc pod uwagę postanowienia unii lubelskiej (1569 r.)?

4. Napisz, jakie ziemie należące do Rzeczypospolitej opanowali Szwedzi do "potopu". Jakie pań stwa znajdują się teraz na tym obszarze?

5. jakie dzieła sztuki, filmy oraz książki poświęcono wydarzeniom z okresu wojen polsko-szweckich? Podaj ich tytuły.

6. Wymień przyczyny i konsekwencje zawarcia traktatów welawsko-bydgoskich

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:27:03+01:00
1. Jan Karol Chodkiewicz dowodził w wygranej bitwie pod Chocimiem w 1621r. przeciw Turcji
2. W 1648 r. porażki Polaków pod: Żółtymi Wodami, Piławicami i Korsuniem. W roku następnym bohaterska obrona zbaraza przez Wiśnowieckiego. Następnie podpisano układ w Zborowie-powiększono rejestr Kozaków do 40tys.
W 1651r. Zwyciężamy nad nimi pod Beresteckiem zmniejszono rejestr do 20 tys. Podpisano ją w Białej Cerkwi. Jednak rok później przegrywamy pod Batohem i rejestr znów zwiększono do 40 tys.
3. My Polacy!
Zobowiązujemy się do przestrzegania praw i służenia królowi Naszemu-Janowi Kazimierzowi i jego następcom.
W akcie tym chcemy zainicjować współpracę 3 wielkich państw! Polski, Litwy i terytoriów zajmowanych przez Kozaków zaporoskich – Ukrainę. My tu zebrani przysięgamy do przestrzegania wszystkich praw i do współpracy z Najjaśniejszym Panem Iwanem Wyhowskim jako władcy Ukrainy i zarządcy kozaków- szlachetnych i nieustraszonych wojów z nad Dniepru
Takie śmiechowe ;]
4.Zajęli nam Inflanty. Dzisiaj na tych terenach są Estonia i Łotwa oraz część Litwy i Białorusi. Zajęli także pomorze Zachodnie – tereny dzisiejszych Niemiec
5. Potop Henryka Sienkiewicza oraz film o tym samym tytule Jerzego Hoffmana
6. w 1657r. na mocy tych traktatów Prusy Książęce uniezależniły się od nas. Po krotkim czasie ich elektor się koronował. Potem napsuli nam sporo krwi, a na końcu wzięli udział w 3 rozbiorach Polski. Mieliśmy przez nich także problemy z handlem z morzem Bałtyckim jeszcze przed rozbiorami
1 1 1