Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T10:54:21+01:00
Ludzie poddawani sa dzisiaj dyskryminacji i przesladowaniom na tle
politycznym, etnicznym i religijnym. Rzadko dzieje sie to jawnie, gdy,
osoby działajace w ten sposób najczesciej obawiaja sie rozgłosu i opinii
publicznej. Przesladowani sa wiec zdani na ludzi, którzy moga „u,yczyc
im głosu” - zadawac sprawcom niewygodne pytania, nazywac
niesprawiedliwosc po imieniu i wynosic na swiatło dzienne krzywdy,
które dzieja sie potajemnie.
Chrzescijanie sa dyskryminowani, przesladowani i – tak! - nawet zabijani
w ponad 40 krajach i ta tendencja wzrasta. Wiele razy Papie, Jan Paweł
II bardzo wyraznie przedstawiał sytuacje chrzescijan innych wyznan,
podkreslajac, ,e formy dyskryminacji wiernych lub nawet całych religijnych wspólnot sa
ró,norodne i czesto subtelne, chocia, prawo poszczególnych krajów i miedzynarodowe
dokumenty gwarantuja wolnosc religii i sumienia. „Dzis - oprócz wiezienia, obozów
koncentracyjnych, przymusowej pracy i wygnania z kraju - u,ywane sa mniej widoczne, ale
przez to bardziej wyrafinowane kary. Nie jest to ju, smierc fizyczna, ale pewnego rodzaju
cywilna smierc, nie odosobnienie w wiezieniu lub obozie, ale ciagłe ograniczanie wolnosci
osobistej i dyskryminacja społeczna.”
13 4 13