1.Oblicz, w którym kwasie jest większa zawartość procentowa(% masowy) azotu:
w kwasie azotowym(III) (HNO₂) czy azotowym (V) (HNO₃).

2.Oblicz ile gramów wody należy odparować z 300 cm³ 50 procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3g/cm³, aby otrzymać roztwór 68 procentowy.

2

Odpowiedzi

2013-02-27T13:51:25+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mHNO2=1u+14u+32u=47u

%N = (14/47)*100% = 29,8%

 

mHNO3=1u+14u+48u=63u

%N = (14/63)*100% = 22,2%

 

Więcej azotu zawarte jest w HNO2

 

2)

v=300cm3

d=1,3g/cm3

m=v*d

m=300*1,3

m = 390g

 

mr=390g

Cp=50%

ms=Cp*mr/100%

ms=50*390/100

ms = 195g

 

Chcę otrzymać roztwór 68%, więc:

ms=195g

Cp=68%

mr=ms*100%/Cp

mr=195*100/68

mr = 286,76g

 

390g - 286,76g = 103,24g wody

2013-02-27T14:08:18+01:00

1.

m HNO₂ = 1u + 14u + 2*16u = 47u

m N = 14u

 

Zawartość % azotu w HNO₂ :

47u HNO₂--------stanowi-------100%

to 14u N----------stanowi--------X%

 

X= 14u * 100% : 47u ≈ 29,8 % azotu

 

m HNO₃ = 1u + 14u + 3*16u = 63u

m N = 14u

 

Zawartość % azotu w HNO₃ :

63u HNO₃--------stanowi-------100%

to 14u N----------stanowi--------X%

 

X= 14u * 100% : 63u ≈ 22,2 % azotu

 

Większa zawartość azotu jest w kwasie azotowym (III)

 

2.

Dane:

V (objetość) = 300 cm³

C%₁ (stężenie roztworu wyjściowego) = 50%

d (gęstość) = 1,3 g/cm³

C%₂ (stężenie roztworu końcowego) = 68%

 

* Obliczam masę roztworu kwasu (mr):

d = mr : V   /*V

mr = d * V = 1,3 g/cm³ * 300 cm³ = 390g

 

* Obliczam masę kwasu (ms) zawartą w roztworze wyjściowym:

C%₁ = ms * 100% : mr   /*mr

C%₁ * mr = ms * 100%   /:100%

ms = C%₁ * mr : 100% = 50% * 390g : 100% = 195g kwasu

 

X - masa wody, którą nalezy odparować, aby otrzymać roztwór 68%.

 

C%₂ = ms * 100% : ( mr - X)/* (mr - X)

C%₂ * (mr - X) = ms * 100%  

68% *(390 + X) = 195 * 100%    /:100%

0,68 *( 390 - X) = 195

265,2 - 0,68X = 195

0,68X = 265,2 - 195

0,68X = 70,2    /: 0,68

X ≈ 103,24g wody