Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T17:14:08+01:00
Wędrowkado ziemi obiecanejAbrahambył przywódcą jednego z rodów Hebrajczyków,ludu pochodzącego prawdopodobne ze stepów PółwyspuArabskiego, który w poszukiwaniu urodzajnych ziem dotarł doMezopotamii. tam, w mieście Charan, Bóg powołam Abrahama. Nakazał mu opuścić tę krainę i wyruszyć w poszukiwaniu ziemi,która dla niego przeznaczył. Obiecał tez obdarzyć jego ludszczególnym błogosławieństwem. Był to początek przymierzapomiędzy Jahwe a narodem wybranym, czyli potomkami Abrahama. Owąkraina była ziemia Kanaan (dziś Palestyna), gdzie dotarł ze swymrodem Abraham około XVIII w. p.n.e., a Bóg oddał mu ją całąwe władanie.Abrahamzostawił z ziemi Kanaan wielu potomków, których odimienia jego wnuka Izraela nazwano Izraelitami. Kiedy jednak wKanaanie zapanował głód, Izraelici wywędrowali do Egiptu.Otrzymali tam najbardziej urodzajną ziemię, ponieważ zarządcąEgiptu był wówczas Józef, syn Izraela, sprzedany tamkiedyś w niewolę przez swoich braci.Pojakimś czasie kolejny faraon, przerażony rosnącą coraz bardziejpotęgą Izraelitów, odebrał im wszelkie przywileje, a ichsamych przeznaczył do najcięższych prac. Nakazał mi także topićnowonarodzonych chłopców. Jedna z kobiet, chcąc uratowaćdziecko, ukryła je w sitowiu, umieściwszy je przedtem w wiklinowymkoszyku. Tam znalazło go córka faraona, która zabrałaje na dwór i zajęła się jego wychowaniem. Nadała mu imięMoszeh (w jęz. egipskim „wydobyłam go”). On właśnie z woliboga miał wyprowadzić prześladowanych Żydów z Egiptu,„domu niewoli”.Pewnegodnia Mojżesz, pasa owce swego teścia, zawędrował pod góręHoreb. Zobaczył tam „krzew ognisty”, w którym ukazał musię Bóg. Jak rzekł Mojżeszowi, przybył, aby wyprowadzićswój lud z „domu niewoli” do ziemi mlekiem i miodempłynącej. Mojżeszowi nakazał udać się do faraona, by tenwypuścił Izraelitów z Egiptu.Faraonodmówił wypuszczenia Żydów i obciążył ich jeszczecięższymi pracami. Wtedy Jahwe zesłał na Egipt dziesięć plag(kataklizmów) – m.in. inwazję żab, komarów, much,szarańczy, plagę gradu, ognia, grzmotu i ciemności oraz śmierćsynów faraona, który po ostatniej pladze zezwoliłŻydom na wyjście z Egiptu, gdzie żyli już ponad 400 lat. w drogęwyruszyła wielusettysięczna rzesza pod wodzą Mojżesza. Nad MorzemCzerwonym dogoniły ją wojska faraona. Nóg jednak sprawił,że rozstąpiły się wody morskie, a Izraelici przeszli suchąścieżką na drugi brzeg. Fale runęły na amię faraona, niszczącją zupełnie. Wówczas Izraelici uwierzyli Jahwe i jego słudze– Mojżeszowi.PIERWSZE POSTOJE NA PUSTYNIIzraeliciruszyli w kierunku pustyni Szur. Przez trzy dni wędrowali bez wody,aż dotarli do miejscowości Mara. Tu jednak woda nie nadawała siędo picia, gdyż była bardzo gorzka. Wtedy na polecenie Boga Mojżeszwrzucił do niej kawałek drewna, a woda stała się słodka. TamJahwe ustanowił dla narodu wybranego prawa i rozporządzenia,których wykonywanie zapewniało Izraelitom boską opiekę iprzychylność.Następniewyruszyli oni do Elim, gdzie rozbili namioty nad wielka wodą.PRZEPIÓRKI I MANNAOpuściwszyElim, wkroczyli na pustynię Sin, rozciągającą się pomiędzy Elima Synajem. Był piętnasty dzień drugiego miesiąca wędrówki.Tam zaczęto szemrać przeciwko mojżeszowi i Aaronowi, zarzucającim, że wiodą lud na stracenie. Bóg zesłał wtedy z niebapożywienie Izraelitom, były to przepiórki i manna. Nakazał,by zbierać je co dzień przez sześć dni, a ostatniego dnia wdwójnasposób. Tak żywił lud izraelski przezczterdzieści lat, dopóki nie dotarł on do granic ziemiKanaan.DEKALOGWtrzecim miesiącu wędrówki Jahwe zawarł przymierze zIzraelitami. Możesz otrzymał na górze Synaj dziesięćprzykazań oraz kodeks religijno-moralny. Bóg nakazał, by nieczczono innych bogów, nie wykonywano ich wizerunków aninie służono im.Mojżeszdoprowadził Żydów do Ziemi Obiecanej, sam jednak zmarł wwieku stu dwudziesty lat, ujrzawszy ja tylko ze szczytów góryNebo.PLAN WYDARZEŃPowołanieAbrahama.Przybycie doKanaan ok. XVIII w. p.n.e.EmigracjaHebrajczyków do Egiptu.400 lat niewoliegipskiej.WyznaczenieMojżesza na przywódcę Izraelitów.Przejście przezMorze Czerwone.Postój napustyni Szur, w miejscowości Mara.Droga przezpustynię Sin.Otrzymaniedekalogu na górze Synaj.Czterdziestoletniawędrówka przez pustynię.Dotarcie do granicZiemi Obiecanej.Śmierć Mojżesza.
2010-02-24T17:16:48+01:00
Dotarli Mojżesz i Aaron,można to przeczytać na ostatnich fragmentach księgi Powtórzonego Prawa.
2010-02-24T17:19:29+01:00
Do ziemi obiecanej dotarł Abraham i Mojrzesz.