Mam do rozwiązania 2 zadania: -PILNE

1) W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma 20 cm, a kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi 45⁰. Oblicz objętość i pole całkowite tego graniastosłupa.

2) W prawidłowym graniastosłupie czworokątnym przekątna tworzy z podstawą kąt o mierze 30⁰. Oblicz długość przekątnej graniastosłupa mając dane pole powierzchni bocznej graniastosłupa s=18√6 cm².

1

Odpowiedzi

2010-02-25T09:21:09+01:00
Zad 1

V=Pp×H
Pp=(a²√3)÷4
Pp=(20²√3)÷4
Pp=400√3÷4
Pp=100√3

V=100√3×20
V=2000√3

Pc=Pp+Pb
Pc=100√3+(3×20²)
Pc=100√3+1200

Rysunek w załączniku

Zad 2
W tym zadaniu jest zdanie "...czworokątnym przekątna tworzy z podstawą...) ALE JAKA PRZEKĄTNA całego graniastosłupa(RYS2) czy ściany bocznej(RYS1)

Pozdrawiam:
mrozo