W kilku zdaniach odpowiedz na pytanie z Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II:
Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej,
skąd wyruszył Abram syn Teracha z gromadą podobnych sobie koczowników?

Daję 50 punktów ;DD
Tylko proszę o ładnie napisaną pracę ;d

1

Odpowiedzi

2010-02-26T13:51:10+01:00
Trzecia część tryptyku zatytułowana Wzgórze w Krainie Moria to poetycka historia biblijnego Abrahama, ojca narodu żydowskiego poszukującego urodzajnej ziemi dla swych stad i samych siebie. Podczas tej wędrówki Abrahamowi objawił się Bóg, który zapowiedział mu ojcostwo narodu – urząd patriarchy, przewodnika, jednocześnie wezwał go na próbę wiary. „Głos mówił: Będziesz ojcem wielu narodów, potomstwo twoje będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morskim. Abraham postanowił iść za Głosem.” Te słowa korespondują z fragmentem Orędzia Jana Pawła II z roku 1985, „Zawsze losy człowieka decydowały się na polu prawdy, wyboru, jakiego on sam mocą wolności pozostawionej mu przez Stwórcę, dokonuje pomiędzy dobrem a złem, światłem a ciemnością.” Znaczy to, że człowiek w swej wędrówce drogami życia musi ciągle wybierać, decydować, ale i ufać, wierzyć w opiekę Stwórcy. Kolejne wersy poematu to szereg pytań natury egzystencjalnej, np. „ Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abram syn Teracha z gromadą podobnych sobie koczowników? Myślał może :dlaczego mam stąd odchodzić? Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej? Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania? Czy oglądał się wstecz?” Przyjaciółka papieża, Danuta Michałowska - aktorka, interpretuje te pytania jako wyraz przeżywanych podczas konklawe emocji samego Karola Wojtyły – dlaczego porzucić poezję, teatr, twórczość, przyjaciół i miejsce rodzinne?...
„Abram postanowił iść za Głosem.” Dlaczego? Jeśli człowiek zaufa Bogu, otrzymuje błogosławieństwo i wiele łask, a także zdolność do realizacji „powołania”. Dalej osoba mówiąca w wierszu udziela odpowiedzi na pytanie: dlaczego nastąpiło boskie objawienie? Dlatego że: „Gdy ludy i ludzie sami sobie tworzyli bogów, przyszedł Ten, który Jest. Wszedł w dzieje człowieka i odsłonił mu Tajemnicę zakrytą od założenia świata.”
Natomiast poetycki opis biblijnej sceny ofiarowania Izaaka syna Abrahama uświadamia potęgę wiary, która wymaga od człowieka innej logiki, logiki bezgranicznego zaufania do Stwórcy – „...Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył, miał żywot wieczny.”
3 3 3