Odpowiedzi

2010-02-24T17:29:44+01:00
Zad.1
a) 2x(1-y)
b) 4x(1-2y)
zad.2
a) 5x(1-3)
b) 3b(y-2)
c) -x(y-8)
2010-02-24T17:30:00+01:00
1.
a/ 2x-2xy=2x(1-y)
b/ 4x-8xy=2x(2-4y)
2.
a/ 5x - 15x=5x(1-3)
b/3by - 6b=3b(y-2)
c/-xy+8x=x(-y+8)
2010-02-24T17:30:13+01:00
Zad.1
Wyłącz przed nawias jednomianów 2x.
a/ 2x-2xy
2x(1-y)

b/ 4x-8xy
2x(2x-4y)


zad.2
Przedstaw w postaci iloczynu.
a/ 5x - 15x
5x(1-3)
b/3by - 6b
3b(y-2)
c/-xy+8x
x(-y+8)