Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:37:45+01:00
Instrumenty pod wpływem zmiany temperatur rozstrajają się...zawyżając bądź obniżając dźwięki.

Strojenie instrumentów polega takim ustawieniu ich akustyki, że po zagraniu określonego dźwięku będzie miał on wysokość zgodną z wysokością wzorca. Oznacza to, przy graniu określonej nuty wydobyty dźwięk będzie miał ten sam ton podstawowy co wzorzec.
Jak z tego wynika, prawidłowo nastrojony instrument wydaje dźwięki (oczywiście wpływ na to ma również wykonawca), których tony podstawowe mają ściśle określone częstotliwości.

Aktualnie niemal na całym świeci obowiązuje strój równomiernie temperowany. W stroju tym ustalono, że podstawowa częstotliwość tonu, do którego strojone są instrumenty muzyczne odpowiada dźwiękowi a1 (czytaj "a razkreślne") i wynosi 440 Hz. Jeszcze w początkach 20 wieku stosowano strój o częstotliwości a1 równej 435 Hz.
Pozostałe tony są określane przy wykorzystaniu reguły, że iloraz częstotliwości dwóch położonych obok siebie półtonów równy jest pierwiastkowi 12 stopnia z 2 (więcej informacji - patrz Interwały).

Oczywiście każdy instrument ma "swój" sposób wydobywania tego dźwięku. Jednak w każdym przypadku obowiązuje opisana reguła - ton podstawowy wydobywanego dźwięku musi mieć dokładnie określoną wysokość.
2010-02-24T17:39:18+01:00
Nie nastrajają tylko stroją :)

Dźwięk to drgania mechaniczne które słyszymy dzięki powietrzu. Powietrze w danym punkcie co chwila rozrzedza się i spręża i te właśnie zmiany ciśnienia. Jednak jesteśmy w stanie usłyszeć zmiany ciśnienia, nawet drobne, wpływa to na brzmienie instrumentu. Dlatego się stroi instrument przed koncertem i nie tylko przed nim :)
1 2 1