Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:43:25+01:00
Zjawisko kondycjonowania zachodzi także w hodowlach jednokomórkowych glonów. Komórki glonów wydzielają w czasie wzrostu do podłoża hodowlanego szereg różnych związków organicznych o najczęściej nieznanym przeznaczeniu. Zjawisko to nie jest wynikiem uszkodzenia czy obumierania komórek, ale jest procesem fizjologicznym obserwowanym na każdym etapie rozwoju populacji. Pomimo, iż podłoża CM uzyskane po hodowli glonów wywołują szereg interesujących biologicznych efektów w oddziaływaniu na świeżo założone hodowle różnych roślin, to wiedza na temat rodzaju wydzielanych substancji, ich fizyko-chemicznych i biologicznych własności oraz ewentualnych zastosowań w biotechnologii czy farmacji jest bardzo skąpa. Taka pożywka lub jej koncentrat dodane do pierwotnej hodowli zawiesinowej, przede wszystkim silnie stymuluje wzrost biomasy i liczebności populacji. Przyczyną stymulacji mogą być obecne w podłożu CM substancje regulatorowe o uniwersalnym działaniu, ponieważ wykazują własności zarówno autostymulujące jak też aktywne są w oddziaływaniu na zawiesiny innych gatunków.
1 4 1