1.Aby zmienić kwaśny odczyn roztworu należy dodać do niego:
a)wody
b)cukru
c) kwasu

2.Wodorotlenek nie jest zasadą jeżeli.........

3.spośród podanych grup wybierz te które zawierają elektrolity?
a.H2O,h2s,H2CO3
b. CH4,N2,H2O
c.KOH,O2,HCl
d.H2SO4,HNO3,NaOH.

4.jakie jony znajdują się w Ca(OH)2? podaj nazwy
a.kationy-
b.aniony-

5.Wzór kwasu o tych właściwościach to ? :
a) po wrzuceniu miedzi do tego kwasu wydziela się brunatny dym?
b)polanie skory tym kwasem powoduje jej zżółknięcie
c)jest składnikiem wody królewskiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:41:18+01:00
Aby zmienić kwaśny odczyn roztworu należy dodać do niego:
a)wody


2.Wodorotlenek nie jest zasadą jeżeli..nie rozpuszcza sie w wodzie.......

3.spośród podanych grup wybierz te które zawierają elektrolity?
d.H2SO4,HNO3,NaOH.

4.jakie jony znajdują się w Ca(OH)2? podaj nazwy
a.kationy-ca 2+ kationy wapniowe
b.aniony- hydroksylowe

5.Wzór kwasu o tych właściwościach to ? :
a) po wrzuceniu miedzi do tego kwasu wydziela się brunatny dym?
b)polanie skory tym kwasem powoduje jej zżółknięcie
c)jest składnikiem wody królewskiej

hno3 kwas azotowy V