Odpowiedzi

2010-02-24T17:42:10+01:00
1. biskupi zajęli wysokie stanowiska w hierarchii politycznej
2.rozwijała się organizacja kościelna
3. jedność kościelna w postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego stała się istotnym elementem zjednoczenia państwa
2010-02-24T17:43:40+01:00
A)Polska znalazła się w kręgu państw chrześcijańskiej Europy
b)książę był traktowany na równi z innymi władcami europejskimi
c)władza książęca uległa wzmocnieniu
d)do Polski napłynęły z Europy nowe prądy kulturalne, wzorce administracyjne i organizacyjne
e)państwo uniknęło przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec i znalezienia się pod wpływami niemieckimi
2010-02-24T17:46:05+01:00
Zabezpieczenie przed najazdami innych plemion w celu chrystianizacji
-wzmocnienie pozycji księcia w oczach poddanych
-przybycie do Polski zachodnich duchownych, wprowadzenie feudalizmu
-zjednoczenie pod względem religii
-wzmocnienie pozycji międzynarodowej, wzrost wiarygodności Polski
-korzystanie z kultury śródziemnomorskiej
-umożliwienie kontaktów z innymi narodami
-pojawienie się w Polsce łaciny, czytania, pisania
-przybycie do Polski zakonów, tworzących nowe ośrodki oświaty i rzemiosła