Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:53:00+01:00
ZADANIA WŁASNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH
GMINY: art. 7 ust. O samorządzie gminnym
- zaopatrzenie w wodę, gaz, energie elektryczną, cieplną,
- transport publiczny
- drogi gminne,
- zieleń komunalna,
- odprowadzanie ścieków,
- utylizacja odpadów

POWIATY: art. 4 o samorządzie powiatowym
Do zakresu zadań powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponad gminnym, które dotyczą np.:
- edukacji publicznej,
- ochrony zdrowia,
- pomocy publicznej,
- transportu i dróg,
- kultury,
- ochrony środowiska,
- porządku publicznego,
- przeciwdziałania bezrobociu,
- ochrony praw konsumenta

WOJEWÓDZTWA ? art. 14 ust. O samorz. Woj.
Samorządowe województwo wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami np..
- szkolnictwo wyższe ? edukacja,
- ochrona zdrowia,
- kultura,
- pomoc społeczna,
- modernizacja terenów wiejskich,
- zagospodarowanie przestrzenne,