1. 45 uczniów z 5 opiekunamii weszło do muzeum. Dorosli 8 zł, dzieci 6 zł. 1 opiekun na 10 dzieci gratis! Obl. łączny koszt wejścia. ZapiSz obliczenia.

2. 1kg nasion trawy wystarczy na 60m².Na ile wystarczy opakowanie 250g.??? Zapisz obliCzenia.

3. Za 4 sadzonki kwiatów zapłacisz 10,60zł. Ile zapłacisz za 19 sadzonek??? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-02-24T17:47:04+01:00
1) 45*6+8=278zł
2)1kg=1000g
(250*60):100=15g
3)10,60:4=2,65
2,65*19=50,35zł
1 5 1
2010-02-24T17:50:03+01:00
1)Za same dzieci trzeba zapłacić :
45*6zł=270zł
Czterech opiekunów idzie za darmo.
Za jednego, który pozostał płacimy :
1*8zł=8zł
Łączny koszt wejścia wynosi 270zł + 8zł czyli 278zł.
2)1/4 kg to 250g. Tak więc 250g nasion wystarczy na:
1/4*60m²=15m²
3)Za jedną sadzonkę trzeba zapłacić:
10,60zł/4=2,65zł
Tak więc za 19 trzeba zapłacić:
2,65zł*19=50,35zł.


2 5 2