KLASA 2 GIMNAZJUM

Uzupełnij zdania.

Gnesjy Gór Sowich to jedne z najstarszych skał występujących na obszarze Polski.
Powstały w erze.......................................
Trylobity są......................................ery paleozoicznej
Skamieniałością przewodnią występującą w pokładach wapieni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są..............., które żyły w erze.....................
Działalnośc wulkaniczna miałą miejsce kilkakrotnie na obszarze Polski, m.in. w okresie.......................... i ..................W wyniku tej działąlności powstały.......................w ....................częsci Polski.
Zlodowacenia na obszarze Polski miały miejsce w okresie.................w erze................

1

Odpowiedzi

2010-02-24T17:47:14+01:00
1. archaicznej i protezoicznej 2. skamieniałością przewodnią 3. amonity 4. mezozoicznej 5. paleozoiczna 6. proterozoiczna 7. gnejsy 8. pn-wschodniej 9. czwartorzędu 10. kenozoicznej