Ciało poruszając się ruchem jednostajnym przyspieszonym po przebyciu drogi równej 25cm uzyskało prędkość 10cm/s.
Ile czasu trwał ruch, jeżeli jego prędkość początkowa była równa zero?

Proszę o rozwiązanie zadania wg schematu:
1.Dane
2.Szukane
3.Wzór
4.Obliczenia
5.Odpowiedź

2

Odpowiedzi

2009-10-17T16:30:51+02:00
Dane
S=25cm
V=10m/s
Vo=0m/s

szukane
t=?

wzory
V(t)=Vo+at → V=at
S(t)=So+at²/2 →S=at²/2

rozwiazanie
V=at→ a=V/t
S=at²/2→S=((V/t)×t²)/2→ t=2S/V
t=2S/V=2×25/10=5s

odp. Ruch trwal 5s

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T16:42:44+02:00
S=25cm
V=10 cm/s
t=?
t=s/V
t=25cm : 10cm/s=2,5s
Odp: Jeśli jego prędkość początkowa będzie wynosiła zero, to ruch będzie trwał 2,5s.