Uzasadnij pisownie ó
ogól
klasówka
równanie
późno
mózg
różny
Uzasadnij pisownię rz
brzoza
rzadki
rowerzysta
grzyb
burza
wrzenie
korzeń
wzorzysty
narząd
drzewo
przygoda
opancerzony
ujrzał
orzech
spojrzenie
rzeka
parzy
warzywa
kamerzysta
zwierzęta
rzecz
starzec
porządek
Uzasadnij pisownię ż
niżej

Uzasadnij pisownię Ch i h
piechota
mucha
ucho
cicho
wahać
druh
błahy
wataha
strach
zamach
na palcach
o postaciach
w pudełkach
hipoteza
hiperbola
hydrosfera
schronisko
schemat
schody
wschód
schyłek
Uzasadnij pisownię wyrazów ze spółgłoskami tracącymi dźwięczność
słodki
porządki
torebka
chłód
łabędź
brzeg
gaz
miedź
powóz
lew
Jakub
paw
Pisownia NIE z czasownikami w formie nieosobowej uzasadnij i podaj 2 przykłady

2

Odpowiedzi

2010-02-25T10:15:20+01:00
Ogól- ogolony
klasówka o bo -ówka
równanie, rów
późno- wyjątek
mózg wyjątek
różny- róż
Uzasadnij pisownię rz
brzoza - bo po b
rzadki wyjątek
rowerzysta- rower
grzyb, bo po g
burza, wyjatek
wrzenie, bo po w
korzeń, wyjątek
wzorzysty, bo wzór
narząd, wyjątek
drzewo, bo po d
przygoda, bo po p
opancerzony, bo pancerz
ujrzał, bo po j
orzech, wyjatek
spojrzenie, bo po j
rzeka, wyjatek
parzy, bo para
warzywa, wyjatek
kamerzysta, bo kamera
zwierzęta, bo zwierzę
rzecz, wyjątek
starzec, bo stary
porządek,bo zawiera slowo rząd
Uzasadnij pisownię ż
niżej, bo nisko

Uzasadnij pisownię Ch i h
piechota, bo pieszo
mucha, bo muszka
ucho , bo uszko
cicho, bo cisza
wahać, bo waga
druh, bo drużynowy
błahy, bo błazen
wataha, bo watażkę
strach, straszy
zamach, bo zamaszek
na palcach, na koncu wyrazu piszemy ch
o postaciach, na koncu wyrazu piszemy ch
w pudełkach, na koncu wyrazu piszemy ch
hipoteza, poczatek -hiper
hiperbola, poczatek - hiper
hydrosfera, poczatek -hydro
schronisko, po s piszemy ch
schemat po s piszemy ch
schody, po s piszemy ch
wschód, po s piszemy ch
schyłek, po s piszemy ch
Uzasadnij pisownię wyrazów ze spółgłoskami tracącymi dźwięczność
słodki,
porządki
torebka
chłód
łabędź
brzeg
gaz
miedź
powóz
lew
Jakub
paw
DO WSZYSTKICH TYCH PRZYKŁADÓW:
spółgłoski dźwięczne tracą dźwięczność w wymowie

NIE z czasownikami piszemy osobno, np:
nie pisał (pisać)
nie robił (robić)
nie klaskał (klaskać)
proszę o naj:) zrobiłem najszybciej...
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T12:39:59+01:00
Uzasadnij pisownie ó
ogól- bo wymienia się na ogolić;
klasówka- na końcu wyrazu "ówka";
równanie_ bo wyrazię występuje ów;
późno- wyjątek
mózg - wyjątek
różny- róż
Uzasadnij pisownię rz
brzoza- po 'b' piszemy'rz'
rzadki- na początku wyrazu piszemy 'rz';
rowerzysta- wymienia się na rower;
grzyb- po 'g' piszemy 'rz;
burza- wyjątek
wrzenie- po 'w' piszemy 'rz'
korzeń-wyjatek;
wzorzysty- wymienia się na 'wzór' ;
narząd- wyjątek;
drzewo- po 'd' piszemy 'rz';
przygoda- po 'p' piszemyt 'rz';
opancerzony- wymienia się na 'pancerski;'
ujrzał- po 'j' piszem 'rz';
orzech- wyjatek;
spojrzenie- po 'j' piszem 'rz';
rzeka- 'rz' na początku wyrazu;
parzy-wymienia się na para;
warzywa-wyjątek;
kamerzysta-wymienia się na 'kamerować';
zwierzęta- wyjątek
rzecz- na początku wyrazu 'rz';
starzec- wymienia się na stary;
Uzasadnij pisownię ż
niżej- wymienia się na nisko;
Uzasadnij pisownię Ch i h
piechota-wymienia się na pieszo
mucha-wymienia się na bo muszka
ucho-wymienia się na bo uszko
cicho-wymienia się na cisza
wahać-wyjątek
druh- wyjątek
błahy, bo błazen
wataha-wyjątek
strach-wymienia się na straszny
zamach-wymienia się na zamaszek
na palcach- na koncu wyrazu piszemy ch
o postaciach- na koncu wyrazu piszemy ch
w pudełkach- na koncu wyrazu piszemy ch
hipoteza- początek hipo
hiperbola- początek hiper
schronisko, po s piszemy ch
schemat po s piszemy ch
schody, po s piszemy ch
wschód, po s piszemy ch
schyłek, po s piszemy ch
Uzasadnij pisownię wyrazów ze spółgłoskami tracącymi dźwięczność
słodki,
porządki
torebka
chłód
łabędź
brzeg
gaz
miedź
powóz
lew
Jakub
paw
spółgłoski dźwięczne tracą dźwięczność w wymowie

Nie z czasownikami piszemy osobno np.:
Nie śpię
Nie idę
Nie robię
10 3 10