Przetłumacz zdania na niemiecki:
1. czy pan mnie dobrze słyszy?
2. nie rozumiem go.
3. chciałbym jej pomóc.
4. nauczycielka objaśnia nam słówka.
5. Ta książka należy do niego.
6. moi rodzice dają mi trochę pieniędzy.
7. jak mogę państwu pomóc?
8. proszę nas odwiedzić w piątek!
9. pokażę pani moje znaczki pocztowe.
10. uczniowie w ogóle pana nie rozumieją.
11. ja podaruję bratu na urodziny długopis.

3

Odpowiedzi

2010-02-24T17:57:38+01:00
1. hörst du mich gut?
2. Ich verstehe es nicht.
3. Ich möchte ihr helfen.
4. Lehrer erklärt das Wort zu uns.
5. Dieses Buch gehört ihm.
6. meine Eltern geben mir Geld.
7. wie kann ich Ihnen helfen?
8. Besuchen Sie uns am Freitag!
9. Ich zeige dir meine Briefmarken.
10. Studenten im allgemeinen die Sie nicht verstehen.
11. Ich gebe jemandem einen Bruder zum Geburtstag Bleistift.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:58:10+01:00
1. hörst du mich gut?
2. Ich verstehe es nicht.
3. Ich möchte ihr helfen.
4. Lehrer erklärt das Wort zu uns.
5. Dieses Buch gehört ihm.
6. meine Eltern geben mir Geld.
7. wie kann ich Ihnen helfen?
8. Bitte besuchen Sie uns am Freitag!
9. Ich zeige dir meine Briefmarken.
10. Studenten im allgemeinen die Sie nicht verstehen.
11. Ich gebe jemandem einen Bruder zum Geburtstag Bleistift.
2010-02-24T18:02:15+01:00
1.hörst du mich gut?
2.Ich verstehe es nicht.
3.Ich möchte ihr helfen.
4.Lehrer erklärt das Wort zu uns.
5.Dieses Buch gehört ihm
6.meine Eltern geben mir Geld.
7.wie kann ich Ihnen helfen?
8.Bitte besuchen Sie uns am Freitag!
9.Ich zeige dir meine Briefmarken.
10.Studenten im allgemeinen die Sie nicht verstehen.
11.Ich gebe jemandem einen Bruder zum Geburtstag Bleistift.