Odpowiedzi

2010-02-24T18:31:29+01:00
PRZYCZYNY:
1.Zmniejszyła się umieralność niemowląt i równocześnie wydłużyło się życie człowieka.
2.Zahamowano rozwój wielu chorób zakaźnych.
3.Rozwój rolnictwa, bo wprowadzono różnorodne i wydajniejsze metody uprawy roślin i hodowli zwierząt.

SKUTKI:
1.Problem wyżywienia ludności.
2.Zmniejsza się powierzchnia obszarów uprawnych.
3.Nadmierna eksploatacja zasobów przyrody.
4.Trudności z zaopatrzeniem w wodę.
5.Brak mieszkań.
6.Problemy komunikacyjne.
7.Wzrost zanieczyszczenia środowiska.
8.Problem z zatrudnieniem.
9.Zmienia się ukształtowanie powierzchni ziemi.
10.Ubytek terenów zielonych w miastach i na terenach podmiejskich.

Proszę ;)
Mam nadzieję, że coś Ci się z tego przyda. ;D
1 5 1