1)Oblicz dlugości wyróznionych łukow:
a)promień- 3,6 kąt a- 50stopni
b)promien-1 cała i jedna piąta kąt a-300stopi
c)promień- 2 całe i jedna druga kąta -18stopni
2)Oolicz pola zacieniowanych wycinków:
a)promień-3,6 kąt - 75stopni
b)promień-5 całych i jedna trzecia kąt - 108 stopni
c)promień- trzy czwarte kąt- 330stopni

Zadania znajdują się w ksiązce do 1 gim wydwnictwa operon w podreczniku na str 70 :)


OBLICZENIA MUSZĄ BYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


1

Odpowiedzi

2010-02-24T18:10:57+01:00
Wzór na łuk - α/360 * 2πr - napisz go na poczatku kazdego dzialania

1.a) r = 3,6 kąt = 50
5/36 * 2 * π * 3,6 = 10/36 * 3,6 * π = π

b)r =1,2 kąt = 300
15/18 * 2 * 1,2 * π = 5/3 * 1,2 * π = 2π

c)r = 2,5 kąt=18
1/20 * 2 * 2,5 * π = 1/4π

Wzór na pole wycinka - α/360 * πr2
Liczysz analogicznie jak w przykładzie 1 ;)
11 3 11