1. Prostokąt ma boki długości 5 cm i 8 cm. Zapisz w postaci równań następujące problemy:

a) O ile centymetrów należy wydłużyć dłuższy bok prostokąta, aby obwód prostokąta zwiększył się dwukrotnie ??

b) O ile centymetrów należy skrócić dłuższy bok prostokąta, aby pole prostokąta zmniejszyło się o 5cm² ?

1

Odpowiedzi

2010-02-24T18:07:22+01:00
Ob= 8*2+5*2=26cm
26*2=56cm
52-10=42cm
42;2=21cm
21-10=11cm
o 11 cm
5*8=40cm2
40-5=35cm2
35cm2;5cm=7cm
8-7=1cm

o 1cm
1 1 1