Witajcie proszę zróbcie mam to zadanie na jutro mogę jutro wstać rano i przepisać a sam nie za bardzo umiem (nie chce mi się ;/)proszę

Tu jest temat zadania :
Na podstawie dostępnych źródeł informacji opisz rolę jaką zajmuje w państwie Premier .


I jeszcze jedno niech to nie będzie długa praca ...:)

1

Odpowiedzi

2010-02-24T18:10:23+01:00
Podstawowe prawa i obowiązki premiera:
reprezentuje rząd na zewnątrz,
zwołuje posiedzenia rządu i kieruje nimi,
ma prawo występowania z wnioskami o mianowanie lub odwołanie pozostałych członków rządu,
organizuje i koordynuje pracę rządu,
obsadza niektóre ważne stanowiska i urzędy cywilne,
a czasem wojskowe.
4 4 4