Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:49:22+01:00
Efekt cieplarniany

PRZYCZYNY
-emisja do atmosfery gazow cieplarnianych;dwutlenku węgla,metanu freonu,ozonu,
-zmniejszona fotosynteza bedąca skutkiem wycinania lasow
SKUTKI
-wzrost temperatury powietrza na kuli ziemskiej
-topienie sie lodowców
-podniesienie mórz i oceanow
-zmiany globalnej cyrkulacji atmosferycznej
-poszerzanie sie stref klimatycznych

kwaśne deszcze
PRZYCZYNY
--emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu,które łączą się z wodą atmosferyczną tworząc kwasy;siarkowy,siarkawy,azotowy
SKUTKI
-uszkodzenie drzewostanow
-zakwaszanie gleby
-zakwaszanie wód
-niszczenie elewacji budynkow,pomników,budowli

Dziura ozonowa
PRZYCZYNY
-emisja chloru freonów pochodzących z lodówek,aerozoli oraz zakładów przemysłowych powoduje zmniejszenie grubości warstwy ozonu w stratosferze
SKUTKI
-większa zachorowalnośc na raka skóry
-choroby oczu
-osłabienie odpornosci organizmu
-niszczenie planktonu

10 3 10