Odpowiedzi

2010-02-24T18:13:26+01:00
Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki, prawdy i dobra.

W metafizyce, piękno jest jedną z transcendentalnych właściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną tworzyw bytu oraz doskonałość.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T18:17:41+01:00
Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji

Sztuka - dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów.

Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych