WERSJA [A]

1. Czy z odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt? Odpowiedź uzasadnij.
a = 4,8cm
b = 12,3cm
c = 17 całych i 1/7 cm

2. Oblicz obwód trójkąta równobocznego wiedząc że promień okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi 8cm

3. Oblicz długość przekątnej prostokąta o bokach 15cm,20cm

4. Kąty wpisany i środkowy oparte są na tym samym łuku. Oblicz ich miary jeżeli łuk stanowi:

a) 7/10 okręgu
b) 4/9 okręgu

5. Jeden z boków równoległoboku ma długość 8,25m i stanowi 3/8 obwodu. Oblicz długość drugiego boku.

6. Punkty B=(2,3), D=(-2,-3) są przeciwległymi wierzchołkami rombu ABCD o boku równym 5.
Oblicz współrzędne wierzchołków A i C oraz pole rombu.WERSJA [B]

1. Czy z odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt?
Odpowiedź uzasadnij:
a= 3i1/3cm b= 4i3/4cm c= 7i5/6

2. Oblicz obwód trójkąta równobocznego wiedząc że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt 4i2/3dm

3. Oblicz długość przekątnej prostokąta o bokach 8cm, 10cm

4. Kąt wpisany i środkowy oparte są na tym samym łuku. Oblicz ich miary jeżeli łuk stanowi:
a) 1/6 okręgu b) 5/12 okręgu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:34:46+01:00
Zad 1 niemozna poniewaz trójkątmozna zbudować wtedy gdy suma dwóch krótszych boków jest dłoózsza niz dłózszy bok

zad 2 a=Rpierwiastek z 3 ob=24 pierwiastki z 3

zad3 d^2=15^2+20^kw d^2=225+400 d^2=625 d=25

zad 4 a = kąt środkowy 1/2a = kąt wpisany
a) a=360*1/6 a=60 wpis=30
b) a=360*5/12 a=150 wpis=75

zad5) a=8,25m a= 3/8 obwodu b=?
8.25=3/8ob ob=8.25*2i2/3 ob=22 1/2*22-8.25=b b=2.75

zad6 nie jestem w stanie narysowac ale narysuj układ i przeciwległe punkty b bedzie z prawej na dole i punkt a 5cm w lewo drugi punkt podobnie tak aby powstał rąb