Podane zdania przekształć ze strony czynnej na bierną. W każdej parze podkreśl dopełnienia. Co zaobserwowałeś?
a)Przewodnik zapoznał nas z twórczością Matejki.
b)Mnie najbardziej zachwycił portret Stańczyka.
c)Większość klasy podziwiała "Bitwę pod Grunwaldem".


1

Odpowiedzi

2016-07-17T01:15:56+02:00
A)Przewodnik zapoznał nas z twórczością Matejki.
Z twórczością Matejki (my) zostaliśmy zapoznani przez przewodnika.
b)Mnie najbardziej zachwycił portret Stańczyka.
Najbardziej zostałem zachwycony portretem Stańczyka.
c)Większość klasy podziwiała "Bitwę pod Grunwaldem".
"Bitwa pod Grunwaldem" była podziwiana przez większość klasy.
Przy zamianie zdań ze strony czynnej na bierną dopełnienie staje się podmiotem.