Odpowiedzi

2010-02-24T18:22:46+01:00
Roman Dmowski i Józef Piłsudzki to dwie zupełnie odmienne postacie polskiej sceny politycznej XX wieku. Już jako dzieci szli zupełnie innymi drogami. Józef Klemens Piłsudzki był drugim synem starej polsko-litewskiej rodziny szlacheckiej, nigdy nie miał problemów z nauką i błyskawicznie rozpoczął studia medyczne. Już w okresie studiów działał aktywnie w grupie opozycjonistów, co nie uszło uwadze władz i po roku Piłsudski zmuszony był przerwać studia. Wmieszany przypadkowo w zamach na cara Aleksandra III, został aresztowany i skazany na 5 lat zesłania na Syberię. Po powrocie Piłsudski związał się z ruchem socjalistycznym i wkrótce wyrósł na jednego z czołowych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), w której programie, obok haseł społecznych, znalazły się hasła niepodległościowe. Roman Dmowski natomiast, urodził się w ubogiej wieskiej rodzinie. Zła sytuacja materialna z pewnością miała wpływ na jego wychowanie. Kiedy uczył się w szkole nie grzeszył pilnością - siedział po dwa lata w drugiej, trzeciej i czwartej klasie. Wraz z rozpoczęciem działalności narodowej jego wyniki w nauce, uległy poprawie. Dmowski należał do grona młodzieży, które najbardziej sprzeciwiała się rusyfikacji. Roman wstąpił do Związku Młodziezy Polskiej, nazwanego "Zet", w którym szybko stał się jednym z najaktywniejszych działaczy. Sprzeciwiał się wspólnej walce z ukraińskim ruchem narodowym, był za odrębnością poczynań polskiego ruchu narodowego.