Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T18:54:13+01:00
Sonet-utwór liryczny składający się z 14 wersów najczęściej zgrupowanych w dwóch strofach po cztery wersy i dwóch strofach po trzy wersy. W strofach czterowersowych dominuje opis lub narracja, natomiast kolejne strofy trzywersowe mają charakter liryczny lub refleksyjno-filozoficzny i zawierają uogólnienie nadrzędnego sensu utworu. Forma sonetu ukształtowała się w XIII wieku w poezji włoskiej. W kolejnych wiekach gatunek ulegał modyfikacjom głównie pod względem rozkładu wersów w strofach lub układu rymów. Wyróżnić można dwie odmiany sonetu: włoską i francuską. Odmiana francuska różni się tym, że rymy dwóch ostatnich strof układają się w czterowiersz i dwuwiersz. Sonet to gatunek trudny, jako, że jest silnie zrygoryzowany. Wymaga od poety wyjątkowej precyzji słowa, nie ma w nim miejsca na pustosłowie. Dlatego wybór tej formy nie może obejść się bez ogromnego kunsztu poetyckiego i często uznawany jest za sprawdzian umiejętności poetyckich. Pierwsze sonety w polskiej poezji tworzyli Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp Szarzyński. Poeci ci realizowali wzorzec sonetu francuskiego. W następnych epokach dominował sonet włoski. gatunek ten wypierali poeci w romantyzmie, w pozytywizmie i modernizmie. W wieku XX sonet wykorzystywany był w celach stylizacyjnych.


:) prosze bardzo :) prościutko z podręcznika ;)
15 4 15