Zadnia.Wykresy przedstawiają strukturę zatrudnienia w Polsce według sektorów gospodarki w roku 1970 i 2006. porównaj zatrudnienia w wymienionych latach, a następnie zapisz wnioski .
Że nie mam jak dać tych diagramów to napisze dane.
a)rok 1970
-rolnictwo 37÷
-przemysł i budownictwo-35÷
-usługi28÷
b)rok 2006
-rolnictwo 16,3÷
-przemysł i budownictwo 27,7÷
-usługi 56÷

Porównaj zatrudnienia w 1970 i 2006 roku
..................................................
................................................
........................................................
.....................................................
.......................................................

Wnioski :
............................................
....................................................
................................................................
........................................................
................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-24T18:36:14+01:00
W stosunku do 1970 roku zatrudnienie w rolnictwie, budownictwie i przemyśle spadło, za to w usługach wyraźnie wzrosło o 100%


wnioski: Gospodarka polska kiedyś górowała w rolnictwie, lecz teraz zajmuje się tym najmniejszy odsetek ludności. Może być to zwiazane z większą urbanizacją, czyli przeprowadzkami ludzi ze wsi do miast. Przemysł i bydownictwo również spadły, czego powodem może być kryzys na rynku i mniejsze zainteresowanie nieruchomościami. Z kolei wzrosły usługi na co mogło mieć wpływ wejscie Polski do Unii Europejskiej i wszelkie dofinansowania do zakładania własnych przedsiębiorstw...
23 4 23