1.Wymień organizmy o opływowym kształcie ciała żyjące w wodzie.

2.Wymień czynniki środowiska,które mają upływ na przystosowania ryb do życia w wodzie.

3.Organizmy zmiennocieplne i organizmy stało cieplne.

4.Bakterie i grzyby w wodzie są reducentami,bez których nie mógłby istnieć wodny ekosystem.Pełnią one różne zadania w ekosystemie,z wyjątkiem tego,że...

a)wzbogacają wodę w tlen.
b)usuwają szczątki organizmu.
c)oczyszczają wodę.
d)wzbogacają wodę w substancję nieograniczone.

5.Przeczytaj zdania,a następnie uporządkuj zależne od siebie fakty,według schematu.

Przyczyna------>Skutek

Ryby nie mogą żyć bez tlenu.

Zimna woda zabiera więcej tlenu niż...

Więcej ryb żyje w wodach zimnych niż ciepłych.

Zimna woda------>

Proszę o rozwiązanie mojego zadania.Daje aż 25 punktów.Z góry Dziękuje.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T18:41:49+01:00
1.RYBY
2.SKRZEKLA, OPŁYWOWY KSZTAŁT CIAŁA, PŁETWY
3.zmiennocieplne- ryby, płazy, gady
stałocieplne- ptaki i ssaki