2i2/5=(-4,1)+7i3/5+(-5,9)=
4i4/7+5,4+(-1i4/7)+(-7,4)=
-0.75+6.3+(-1,1)+(1/4)+6,3=
2zadanie
odkryj regułe i dopisz trzy następne liczby
1i1/2,1,1/2,0
1,3 1 0,7 0.4
3zadanie
2 i 1/3 - 8 i 1/3
5 i 1/4 -6
-3 i 1?2-600
4zadanie
3i1/2-1o+3i1/2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T18:38:22+01:00
1.
2i2/5-(-4,1)+7i3/5+(-5,9)=2,4 + 4,1 + 7,6 - 5,9 = 8,2
4i4/7 + 5,4 + (-1i4/7) + (-7,4)= 4 4/7 + 5,4 - 1 4/7 - 7,4 = 3 + 5,4 - 7,4 = 1
-0.75 + 6.3 + (-1,1) + (1/4) + 6,3= - 0,75 + 6,3 - 1,1 + 1/4 + 6,3 = -1,6 + 12,6 = 11
2.
1i1/2,1,1/2,0,-1/2,-1,-1 1/2
1,3 1 0,7 0.4, 0,1, -0,2, -0,5
3.
2 i 1/3 - 8 i 1/3 = - 6
5 i 1/4 - 6 = - 3/4
-3 i 1/2 - 600 = -603,5
4.
3i1/2 - 10 + 3i1/2 = - 3