Daję naj POMOCY !!!!!!!
Zamień na procenty
a) 0,23 = ........
0,7 = ........
1,2 = ........
b) 3/20 = ........
1/25 = ........
1 i 1/5 = ........
c) 0,127 = ........
2,15 = ........
1 i 7/20 = ........

te 3/20 itp to ma być jak ułamek, tylko że pisałam tak bo było szybciej

3

Odpowiedzi

2010-02-24T18:41:46+01:00
A) 0,23 = 23%
0,7 = 70%
1,2 = 120%
b) 3/20 = 15%
1/25 = 4%
1 i 1/5 = 120%
c) 0,127 = 127%
2,15 = 215%
1 i 7/20 = 135%
2010-02-24T18:42:29+01:00
A) 23%
70%
120%
b) 15%
4%
120%
c) 12,7%
215%
135%
2010-02-24T18:43:41+01:00
0,023
0,07
0,012
0,15
0,04
0,01 i 0,02
0,0127
0,0215
0,01
0,35