Jest aż 7 zadań! Mają być wszystkie zrobione albo zgłaszam odpowiedź za błędną.
Zad. 1
Napisz, jak nazywają się wykonawcy, którzy grają partie solowe w niżej wymienionych utworach koncertowych.
Koncert na róg D-dur- W. A. Mozart ...............
Koncert podwójny C-dur na fortepian, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę- L. van Beethoven ..............
Koncert na flet i harfę- W. A. Mozart ..............
Zad. 2
Wypisz tytuły swoich ulubionych utworów muzyki poważnej z okresu klasycyzmu. (minimum 3)
Zad. 3
Wypisz lata od kiedy do kiedy trwał romantyzm i neoromantyzm w muzyce.
Zad. 4
Połącz tytuły oper z nazwiskami ich twórców.
1. Wilhelm Tell
2. Rigoletto
3. Aida
4. Tosca
5. Madame Butterfly
6. Cyrulik sewilski
7. Śpiewacy norymberscy
8. Holender tułacz
a) Giuseppe Verdi
b) Gioacchino Rossini
c) Giacomo Puccini
d) Ryszard Wagner
Zad. 5
Odszukaj na stronach internetowych informacje gdzie znajdują się najsłynniejsze teatry operowe świata. (minimum 3)
Zad. 6
Przyporządkuj poszczególnym szkołom narodowym nazwiska ich przedstawicieli.
1. Modest Musorgski
2. Edward Grieg
3. Manuel de Falla
4. Fryderyk Chopin
5. Isaac Albeniz
6. Bedrzich Smetana
7. Nikołaj Rimski-Korsakow
8. Stanisław Moniuszko
9. Antoni Dworzak
a) Szkoła polska: ..................................
b) Szkoła rosyjska: .....................................
c) Szkoła czeska: .................................
d) Szkoła norweska: ...................................
e) Szkoła hiszpańska: ....................................
Zad. 7
Na podstawie krótkich opisów rozpoznaj tytuły oper Stanisława Moniuszki.
1. Główna bohaterka tej opery śpiewa arię "Gdybym rannym słonkiem" ..............................
2. Tytuł tej opery oznacza szlacheckie słowo honoru ..............
3. Opera opowiada o zaleceniu się braci Zbigniewa i Stefana do córek Cześnika, mieszkanek tajemniczego dworu ..................

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:37:13+01:00
Zad. 1
Koncert na róg D-dur- W. A. Mozart
waltornista/waltornistka

Koncert podwójny C-dur na fortepian, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę- L. van Beethoven
pianista/pianistka, skrzypek/skrzypaczka i wiolonczelista/wiolonczelistka

Koncert na flet i harfę- W. A. Mozart
flecista/flecistka i harfista/harfistka

Zad. 2
Wypisz tytuły swoich ulubionych utworów muzyki poważnej z okresu klasycyzmu. (minimum 3)
Trio B-dur op. 11 na fortepian, wiolonczelę i klarnet Ludwiga van Beethovena,
Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta,
V symfonia c-moll op. 67 Ludwiga van Beethovena

Zad. 3
Wypisz lata od kiedy do kiedy trwał romantyzm i neoromantyzm w muzyce.
Podawan jest różna data początku romantyzmu w muzyce. Może być to 1821 kiedy wystawiono operę
"Wolny Strzelec" Karola Marii Webera zwaną pierwszą operą romantyczną. Może też być to rok 1830
kiedy odbyło się prawykonanie "Symfonii fantastycznej" Hektora Berlioza (dzieło to jest przykładem muzyki programowej,
bardzo popularnej w romantyzmie). Ogólnie uważa się, że romantyzm przejawił się już u Ludwiga van Beethovena
w VI symfonia F-dur op. 68 "Partoralnej" (dzieło powstało w latach 1807-1808),
która tak samo jak "Symfonia fantastyczna" jest utworem programowym. Romantyzm zakończył się w ostatnich latach XIX wieku.
Wtedy też powstał neoromantyzm (jego początki widać u Richarda Wagnera, znanego twórcy oper,
tworzącego w II połowiek XIX wieku), który był okresem spajającym epokę muzyki romantycznej i współczesnej.
Zaraz po neoromantyzmie pojawił się impresjonizm i ekspresjonizm (oba nurty popularne były do początku XX wieku do lat 20.)

Zad. 4
Połącz tytuły oper z nazwiskami ich twórców.
a) Giuseppe Verdi: Rigoletto, Aida
b) Gioacchino Rossini: Cyrulik sewilski, Wilhelm Tell
c) Giacomo Puccini: Tosca, Madame Butterfly
d) Ryszard Wagner: Śpiewacy norymberscy, Holender tułacz

Zad. 5
Teatro alla Scala w Mediolanie
Metropolitan Opera w Nowym Jorku
Festspielhaus (Teatr Operowy) w Bayreuth (odbywa tam się bardzo znany festiwal operowy poświęcony
twórczości Richarda Wagnera, który z Bayreuth był związany)

Zad. 6
Przyporządkuj poszczególnym szkołom narodowym nazwiska ich przedstawicieli.
a) Szkoła polska: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko
b) Szkoła rosyjska: Nikołaj Rimski-Korsakow, Modest Musorgski
c) Szkoła czeska: Bedrzich Smetana, Antoni Dworzak
d) Szkoła norweska: Edward Grieg
e) Szkoła hiszpańska: Isaac Albeniz, Manuel de Falla

Zad. 7
Na podstawie krótkich opisów rozpoznaj tytuły oper Stanisława Moniuszki.
1. Główna bohaterka tej opery śpiewa arię "Gdybym rannym słonkiem" - Halka
2. Tytuł tej opery oznacza szlacheckie słowo honoru - Verbum nobile
3. Opera opowiada o zaleceniu się braci Zbigniewa i Stefana do córek Cześnika, mieszkanek tajemniczego dworu - Straszny dwór
85 4 85