Odpowiedzi

2013-02-19T09:49:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad. 1) 
a) CH₃COOH + C₂H₅OH ---> CH₃COOC₂H₅ + H₂O ... octan etylu + woda
b) C₃H₇COOH + C₃H₇OH ---> C₃H₇COOC₃H₇ + H₂O ... maślan propylu + woda
c) HCOOH + C₃H₇OH ---> HCOOC₃H₇ + H₂O ... mrówczan propylu + woda
d) C₂H₅COOH + CH₃OH ---> C₂H₅COOCH₃ + H₂O ... propionian metylu + woda
e) C₁₇H₃₃COOH + C₄H₉OH ---> C₁₇H₃₃COOC₄H₉ + H₂O ... oleinian butylu  +woda

Zad 2) 
1) etanol - C₂H₅OH
2) kwas octowy - CH₃COOH
3) glukoza  - C₆H₁₂O₆
4) octan etylu- CH₃COOC₂H₅