"Król i garncarz"
Wskaż prawdziwe dokończenie zadania : Prośba garncarza: "Daj mnie jedynemu , miłościwy królu, prawo lepienia i sprzedawania garnków w promieniu stu kilometrów, a będę ci bardzo wdzięczyny", nawiązuję w pewien sposób do praw, jakie kiedyś...
A. mieli rycerze
B. miała szlachta
C. miało chłopstwo
D. mieli rzemieślnicy

1

Odpowiedzi

2010-02-24T18:48:53+01:00