20. Agata zarabia 350 zł. 50 % tej sumy stanowią koszty uzyskania przychodu (część zarobku, od której nie płaci się podatku). Od pozostałej części zapłaci 19 % podatku. Ile zostanie jej pieniędzy?

18. Telewizor kupowany za gotówkę kosztuje 2000 zł, a kupiony na raty jest o 20 % droższy. Przy kupnie na raty trzeba wpłaci 400 zł, a resztę w 5 równych ratach. Jaka jest wysokości jednej raty?

12. Do banku wpłacono 3200 zł na okres jednego roku. Jakie było roczne oprocentowanie, jeżeli bank dopisał 35,20 zł odsetek?

16. Pierwszego września akcje pewnej firmy można było kupid po 350 zł. W ciągu miesiąca cena ich wzrosła o 10 %, a w ciągu następnego miesiąca zmalała też o 10 %. Jaka była cena akcji pierwszego listopada?

17. W królewskim sadzie rosły gruszki na wierzbie. Pewnego dnia zerwał się porywisty wiatr i 40 % gruszek spadło. Po kilku dniach ogrodnik zerwał 90 % pozostałych owoców, zostawiając na drzewie 12 sztuk. Ile gruszek rosło na wierzbie?

21. Leszek zdaje egzamin. Egzaminator przygotował 20 pytań. Leszek losuje 5 pytań. Nie zda egzaminu, jeśli nie odpowie na 3 pytania. Czy Leszek może oblał egzamin, jeżeli zna odpowiedź na 90 % pytań?

19. W jakiej ilości wody trzeba rozpuścić 15 g soli, żeby otrzymad roztwór 20 %-owy?

7 Po podwyżce o 10 % towar kosztuje 36 zł. Jaka była cena tego towaru przed podwyżką?

8. 70 % ludzi zatrudnionych w fabryce stanowią osoby poniżej pięćdziesiątego roku życia, a 75 osób przekroczyło już ten wiek. Ilu pracowników zatrudnia fabryka.

14 Ile czystego srebra znajduje się w 26 g stopu próby 0,750?

15. Ile miedzi należy stopid z 30 g złota, aby otrzymad stop próby 0,875?

13. Tomek przed rokiem mierzył 1,4 m, a aktualnie ma 1,5 m wzrostu. O jaki % zwiększył się wzrost Tomka?

9. W teście było 50 pytań. Uczeń odpowiedział poprawnie na 40 pytao. Ile procent testu wykonał?

11. Ile procent soli znajduje się w roztworze otrzymanym z 50 g soli i 150 g wody?

10. . Zarobek pracownika wraz z 25 % premią wyniósł 3000. Ile złotych premii otrzymał pracownik?

ZADANIA POTRZEBUJĘ NA JUTRO.. !!
proszę od pile zrobienie.

3

Odpowiedzi

2010-02-24T18:53:13+01:00
20.
50 % z 350 = 175
0.19 x 175= 33.25
175- 33.25 = 141.75
141.75 +175 = 316.75
Zostanie jej 316.75 zł.
18.
0.20 x 2000 = 400
2400 zł.
2400 - 400 = 2000
2000: 5 = 400
Rata wynosi 400 zł.

12.
2010-02-24T19:30:30+01:00
20. 350-100%
x -69% bo 50%+19%

350*69/100=24150/100=241,5zl

18. 2000-100%
x -120%
2000*120/100=240000/100=2400
2400-400=2000
2000/5=400- jedna rata

12. 3200-100%
35.20- x%
35.20*100/3200=3520/3200=1,1%- tyle wynosi roczne oprocentowanie

16. pazdziernik
350-100%
x - 10%
350*10/100= 3500/100=35
350+35=385

listopad
385-100%
x -10%
385*10/100=3850/100=38,50
385-38,50=346,5

17. przed zerwaniem
12-10%
x- 90%
12*90/10=108
108+12=120

przed wiatrem
120-100%
x -40%
120*40/100=4800/100=48
120+48=168

21. 5-100%
x-90%
5*90/100=450/100=4,5- nie moze oblac

7. 36-100%
x-10%
36*10/100=360/100=3,6
36-3,6=32,4

8. 100%-70%=30%
30%-75
100%-x
75*100/30=7500/30=250

13. 1,4-100%
1,5-x
1,5*100/1,4=150/1,4=107,14%
107,14%-100%=7,14%

9. 50-100%
40-x
40*100/50=4000/50=80%

10. 125%-3000zl
25%-x
3000*25/125=75000/125=600- tyle otrzymal premi
4 5 4
2010-02-24T19:42:22+01:00
20.
50%*350=0,5*350=175zł
19%*175=0,19=33,25zł -podatek
350-33,25=316,75 - tyle jej zostanie.
18.
120%*2000=1,2*2000=2400zł - cena telewizora kupowanego w ratach.
2400-400=2000
2000:5=400zł - wysokość jednej raty
12.
x%*3200=35,20 |:3200
x%=0,011
x=1,1% - roczne oprocentowanie
16.
110%*350=385zł -cena akcji 1 października
90%*385=346,5zł - cena akcji 1 listopada.
17.
40%x =0,4x- spadło
90%*40%x =0,9*0,4x=0,36x - zerwano
12 - zostało
0,4x+0,36x+12=x
0,76x+12=x
12=0,24x |:0,24
50=x
Odp. Było 50 gruszek na wierzbie.
19.
mr=15/0,2 =75g
14.
ms=26*0,75=19,5g - ilosć czystego srebra
75-15=50g - ilość wody
7.
110%x=36
1,1x=36 |:1,1
x=32,73 (około)
8.
30%x=75
0,3x=75 |:0,3
x=250 - ilośc zatrudnionych
13.
1,5-1,4=0,1m
0,1/1,4 = 7% (około)
9.
40/50=80/100=80%
11.
50/150=1/3=33%
10.
x+25%x=3000
1,25x=3000 |:1,25
x=2400 - wypłata bez premii
3000-2400=600zł - premia