Pomocy! potrzebuję dane, obliczenia.. nie sam wynik. z góry thx : *

1. Pocisk o masie 20g, poruszający się z prędkością 600m/s, wbija się w drzewo na głębokość 10cm. Jaka była siła oporu działająca na pocisk podczas wbijania się w drzewo?

2. Piłka o masie 0,4kg została puszczona swobodnie z wysokości 2m. Ile wynosi energia całkowita tej piłki? Ile wynosi energia potencjalna i kinetyczna piłki na wysokości 0,5m nad ziemią?

3

Odpowiedzi

2009-10-17T17:18:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
dane:
m = 20 g = 0,02 kg
v_p = 600 m/s
v_k = 0
h = 10 cm = 0,01 m

szukane:
F = ?

F = a*m
a = (v_p - v_k)/t
h = at²/2
h = [(v_p - v_k)/t t²]/2
2h = (v_p - v_k)t
t = 2h/(v_p - v_k)
a = (v_p - v_k)/t
a = (v_p - v_k)/(2h/(v_p - v_k)) = (v_p - v_k)²/2h

F = (v_p - v_k)²m/2h
F = v_p²m/2h
F = (360 000 m²/s² * 0,02 kg)/(0,02 m) = (7200 N * m)/(0,02 m) = 360000 N = 360 kN

F = 360 kN

2)
dane:
m = 0,4 kg
h = 2 m
h₂ = 0,5 m

szukane:
E_c₁ = ?
E_k₂ = ?
E_p₂ = ?

E_c₁ = E_k₁ + E_p₁
v_p = 0 => E_k₁ = 0
E_c = E_p₁ = mgh
E_c = 0,4 kg * 9,81 m/s² * 2 m = 0,8 * 9,81 N * m = 7,848 J

E_p₂ = 0,4 kg * 9,81 m/s² * 0,5 m = 1,962 J
E_c₁ = E_c₂ (z prawa zachowania energii)
E_c₂ = E_p₂ + E_k₂
E_c₁ = E_p₂ + E_k₂
E_k₂ = E_c₁ - E_p₂
E_k₂ = 7,848 J - 1,962 J = 5,884 J

E_c = 7,848 J
E_p₂ = 1,962 J
E_k₂ = 5,884 J
2009-10-17T17:47:17+02:00
E=W energia kinetyczna jest równa pracy
E=mv²/2
W=F×s
mv²/2=F×s
F=mv²/2s
F=0,02×360000/0,2
F=36kN
Zad.2
E=mgh
E=0,4×10×2
E=8J
Energia potencjalna na wysokości 0,5m
E=mgh₁
E=0,4×10×0.5
E=2J
Ekinetyczna=Ecałkowita-E na wysokości 0,5m
E=8J-2J=6J
2009-10-17T18:27:57+02:00