Wykres funkcji przechodzi przez punkt A=(1,3) i jest równoległy do wykresu funkcji y= -3 + 3 dla x równego R
a) napisz wzór tej funkcji i oblicz jej miejsce zerowe
b)sporządź wykresy obu funkcji.
c) Dla jakich argumentów otrzymana funkcja przyjmuje wartości ujemne?
d) Oblicz wartościu obu funkcji dla x= 1,4

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T23:47:38+01:00
Y=-3x+3
x∈R

a)
y=-3x+b ∈A=(1;3)
b=6
y=-3x+6
-3x+6=0
-3x=-6
x=2
b)
funkacja y=-3x+3 przechodzi przez punkty : (0;3) oraz (1;0)
funkcja y=-3x+6 przechodzi przez punkty :(0,6) oraz (1;3)
c)
-3x+6<0
-3x<-6
x>2
funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x∈(2,+∞)
d)
y=-3x+3 x=1,4
y=-1,2
y=-3x+6 x=1,4
y=1,8