Kula do gry w kręgle ma masę 5 kg. Zadaniem zawodników jest przewrócenie największej liczby kręgli za jednym „rzutem” kuli.
1. Oblicz, z jaką szybkością należy rzucić kulą, aby jej energia kinetyczna wynosiła 360J.
2. Oblicz, jaką maksymalną pracę może wykonać kula podczas zderzenia z kręglami, jeżeli jest rozpędzona do szybkości 5m/s. W wyniku zderzenia kula zatrzymuje się.
3. zakładając, że całkowita energia kinetyczna kuli tuż przed zderzeniem z kręglami wynosi 342J i jest mniejsza o 5% od energii początkowej, oblicz początkową wartość tej energii chwili wyrzucenia.
4. Oblicz masę jednego kręgla, jeżeli bezpośrednio po zderzeniu jego szybkość jest równa szybkości z jaką uderzyła go kula, a podczas zderzenia zyskał 10% energii kinetycznej kuli

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:06:40+01:00
1. E=mv²/2

V=√2E/m=12 m/s

2. W=E=mv²/2=62,5 J2 3 2