Zadanie 1
Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)-3xy³+3xy-(2xy³-xy) dla x=-1,y=2
b)-(-48a²+10a)-(-4a-a²) dla a=-1/7

ZADANIE 2
Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) -y+8x-z-2x dla x=-2, y=6, z=-3
b) -8y-4z+x-z-2z+1 dla x=-0,5, y=-1, z=2
c) 9y-(7y+x)+(6x-7y) dla x=-2, y=3

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:02:35+01:00
1.a)
-3xy³+3xy-(2xy³-xy)
-3xy³+3xy-2xy³+xy
-5xy³+4xy
-5*(-1)*8 + 4 * -1 * 2
5 * 8 + -8
40 - 8 = 32

dla x=-1,y=2

b)
-(-48a²+10a)-(-4a-a²)
48a² - 10a + 4a + a²
- 6a + 49a²
- 6 * (-1/7) + 49 * (-1/7)²
6/7 + 1 = 1 6/7
dla a=-1/7