5.M.Luter wzywał do:
a)
b)rozwiązania zakonów
c)
d)nie uznawał hierarchii kościelnej tj..........

6.Za poglądami M. Lutra opowiedzieli się
a)książęta, gdyż ........
b)mieszczanie, gdyż ......
c)chłopi, gdyż ......
Przeciwko poglądom M. Lutra i jego nauce wystąpili:
a)cesarz, gdyż .......
b)papież, gdyż .......
c)duchowni, gdyż .......

7.Cesarz Karol V wydał edykt uznający Lutra za ........ i wydalił go z Niemiec.

8.Wojny religijne w Niemczech trwały od 1522 d0 1555 roku i zakończyły się podpisaniem pokkoju w ........... gdzie przyjęto zasadę "czyj kraj tego religia". Oznaczała ona ...........................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-10-17T19:55:04+02:00
5.M.Luter wzywał do:
a) uznanie tylko dwóch sakramentów
b)rozwiązania zakonów
c) zniesienie kultu Maryi i Świętych
d)nie uznawał hierarchii kościelnej tj zniesienie zwierzchnictwa papieża

6.Za poglądami M. Lutra opowiedzieli się
a)książęta, gdyż nie podlegali by w żadnym stopniu władzy papieskiej
b)mieszczanie, gdyż ......
c)chłopi, gdyż nie musieliby płacić dziesięciny
Przeciwko poglądom M. Lutra i jego nauce wystąpili:
a)cesarz, gdyż .......
b)papież, gdyż nie miałby władzy w Europie
c)duchowni, gdyż nie otrzymywali by dziesięciny

7.Cesarz Karol V wydał edykt uznający Lutra za heretyka i wydalił go z Niemiec.

8.Wojny religijne w Niemczech trwały od 1522 d0 1555 roku i zakończyły się podpisaniem pokoju w Ausburgu. gdzie przyjęto zasadę "czyj kraj tego religia". Oznaczała ona, że władca ustala religię w państwie.
1 5 1